• RdB

Dokter, schrijf sneller voor!


"Obstipatie: Wees minder voorzichtig en schrijf sneller voor"

luidt de kop van het artikel in het Farma-Magazine.

Nu is er ooit gezegd door een chirurg dat er bij Rico niet meer gesproken mag worden van obstipatie, echter is het wel zo begonnen, althans,

'men' dácht dat het enkel obstipatie en een psychosociaal probleem betrof.

Alle, maar dan ook werkelijk ALLE vormen van laxantia hebben we uitgeprobeerd.

En ja, lánger dan 2 weken! Om vervolgens te concluderen dat het alleen maar erger werd.

Luie darmen bestaan wél! In ieder geval óók volgens het Medisch Centrum Haaglanden.

In Duitsland noemen ze het 'paralytisch'.(verlamd) En ja, verlamde darmen kunnen weer 'aan het werk' gezet worden

middels goede medicatie en een goed beleid

waarbij de darmflora NIET aangetast wordt maar hersteld. Immers, een verstoorde darmflora kan tot veel meer problemen leiden dan enkel obstipatie.

Waarom ALTIJD verwijzen naar medicatie van de FARMACEUTISCHE INDUSTRIE ??? -Iberogast, een geweldig, maar helaas ook duur, NIET-farmaceutisch middel

wat enorm helpt tegen misselijkheid, lucht en vaak de ergste buikpijn tegen gaat. -Microbiol Platinum van Vitals met 33 miljard levende bacteriën wat de darmwand hersteld en een minder opgeblazen gevoel en/of buikpijn geeft. -Molkosan van dr. A. Vogel voor prefentief gebruik. Zomaar maar even wat voorbeelden.

Citaat: "Onderzoek vanuit de eerstelijnspraktijk en de algemene ziekenhuizen ontbreekt. We weten niet hoeveel kinderen met obstipatie in de algemene praktijk behandeld worden. En hoeveel kinderen daarmee geholpen zijn.” Benninga zou dat graag willen weten. “Ik zou het goed vinden als de huisartsen de handen ineen zouden slaan..... waarbij we data kunnen verzamelen over hoeveel obstipanten er in de huisartsenpraktijk worden gezien, welke diagnostiek en behandeling er plaatsvindt, en wat de effectiviteit daarvan is. Aan zulk onderzoek werk ik graag mee. We missen informatie. Die hebben we echter wel nodig om betere zorg te verlenen aan kinderen en adolescenten met obstipatie.”

Altijd fijn, een arts welke open staat om ONDERZOEK te doen

echter krijg ik hier een beetje een vieze bijsmaak van,

refererend aan Rico's medische geschiedenis,

terugblikkend op de laatste observatie

en de op te maken voorliefde van de psychosociale afdelingen,

welke een prioriteit lijkt te hebben t.o.v. medisch onderzoek

waarin Rico zéér zeker geen uitzondering blijkt...

Tóch fijn, al die mogelijkheden om obstipatieproblemen te verminderen

en de buikpijn te verzachten ..... maarrrrr:

Waarom geen ONDERZOEK naar de OORZAAK van obstipatie??

#sep2016 #FarmaMagazine #luiedarmen

© 2019 Stichting Rico-Jay To America.

KVK 64307530  -  info@ricojay.fund  - 06 14 67 63 79